دسته بندی ها:

دسته بندی ها

شعرهای آموزشی لغات انگلیسی

شعرهای آموزشی لغات انگلیسی

تعداد ویدئوها: 102

در این سرویس مجموعه ای از ویدئوها گردآوری شده اند که با استفاده از شعرهایی به زبان انگلیس، لغات مختلف را در آن آموزش می دهد.

آموزش مکالمه انگلیسی

آموزش مکالمه انگلیسی

تعداد ویدئوها: 59

در این سرویس مجموعه ای از ویدئوها گردآوری شده است که در آن با استفاده از شعر مکالمات ساده روزانه و اولیه به زبان انگلیسی به کودکان آموزش داده می شود.

شعر و آموزش زبان انگلیسی

شعر و آموزش زبان انگلیسی

تعداد ویدئوها: 29

یکی از موثرترین روش های آموزشی به کودکان، استفاده از بازی ها و سرگرمی های مختلف است که طی آنها ذهن و خلاقیت کودک درگیر شده و یادگیری اتفاق می افتد. در این سرویس مجموعه ای از ویدئوهای آموزشی برای یادگیری زبان انگلیسی در قالب شعر، گردآوری شده است.

شعرهای کودکانه

شعرهای کودکانه

تعداد ویدئوها: 191

در این سرویس مجموعه ای از شعرهای کودکانه به زبان انگلیسی جمع آوری شده است که هم می تواند سرگرم کننده و هم آموزشی باشد.

ربات های آوازه خوان

ربات های آوازه خوان

تعداد ویدئوها: 18

ربات های آوازه خوان در این سرویس گرد هم آمده اند تا شعرهایی به زبان انگلیسی برای کودک شما بخوانند.

آموزش حروف الفبا

آموزش حروف الفبا

تعداد ویدئوها: 26

در این سرویس مجموعه ای از ویدئوها گردآوری شده اند که در آن به واسطه شعر و سرگرمی حروف الفبای انگلیسی آموزش داده می شود.